ਫਿਊਮ ਹੁੱਡ

 • OLABO Manufacturer Ductless Fume-Hood (C)

  OLABO ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਕਟ ਰਹਿਤ ਫਿਊਮ-ਹੁੱਡ (C)

  ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਧਾਂ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਫਿਊਮ ਹੁੱਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • OLABO Manufacturer Ducted Fume-Hood(X) For Lab

  OLABO ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੈਬ ਲਈ ਡਕਟੇਡ ਫਿਊਮ-ਹੁੱਡ(X)

  ਫਿਊਮ ਹੁੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਰਸਾਇਣਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • OLABO Manufacturer Ducted Fume-Hood(E) For Laboratory

  OLABO ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਡਕਟੇਡ ਫਿਊਮ-ਹੁੱਡ (ਈ)

  ਫਿਊਮ ਹੁੱਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਐਰੋਸੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • OLABO Manufacturer Ducted Fume-Hood(P) For Lab

  OLABO ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੈਬ ਲਈ ਡਕਟੇਡ ਫਿਊਮ-ਹੁੱਡ(P)

  ਫਿਊਮ ਹੁੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਰਸਾਇਣਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • OLABO Manufacturer Ducted Fume-Hood (A) For Laboratory

  OLABO ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਡਕਟੇਡ ਫਿਊਮ-ਹੁੱਡ (ਏ)

  ਫਿਊਮ ਹੁੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਰਸਾਇਣਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।