ਟਿਸ਼ੂ ਏਮਬੈਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ

  • OLABO China Tissue Embedding Center &Cooling Plate

    OLABO ਚਾਈਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਏਮਬੈਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਪਲੇਟ

    ਪੈਰਾਫਿਨ ਏਮਬੈਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਮੋਮ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਏਮਬੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟੌਲੋਜੀਕਲ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਖੋਜ ਲਈ ਮੋਮ ਦੇ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।